معنی و ترجمه کلمه near-ultraviolet radiation به فارسی near-ultraviolet radiation یعنی چه

near-ultraviolet radiation


شيمى : تابش فرابنفش نزديک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها