معنی و ترجمه کلمه near به فارسی near یعنی چه

near


شبيه ،نزديک به ضربه( کشتى)،تقريبا،قريب ،صميمى ،نزديک شدن
علوم مهندسى : مانند
ورزش : نزديک به ضربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها