معنی و ترجمه کلمه nearsighted به فارسی nearsighted یعنی چه

nearsighted


نزديک بين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها