معنی و ترجمه کلمه neat cattle به فارسی neat cattle یعنی چه

neat cattle


گله گاو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها