معنی و ترجمه کلمه neat size به فارسی neat size یعنی چه

neat size


اندازه خالص( نجارى)
معمارى : اندازه خالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها