معنی و ترجمه کلمه neat-handed به فارسی neat-handed یعنی چه

neat-handed


زبردست ،ماهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها