معنی و ترجمه کلمه neat به فارسی neat یعنی چه

neat


پاکيزه ،تميز،شسته و رفته ،مرتب ،گاو
علوم مهندسى : مرتب
معمارى : دوغاب سيمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها