معنی و ترجمه کلمه neb hypothesis or theory به فارسی neb hypothesis or theory یعنی چه

neb hypothesis or theory


فرض غبارى يا سحابى ،فرض لاپلاس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها