معنی و ترجمه کلمه necess(it)arian به فارسی necess(it)arian یعنی چه

necess(it)arian


جبرى ،معتقدبه جبر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها