معنی و ترجمه کلمه necess(it)arianism به فارسی necess(it)arianism یعنی چه

necess(it)arianism


مذهب جبر،جبر و تفويض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها