معنی و ترجمه کلمه necessaries به فارسی necessaries یعنی چه

necessaries


ضروريات ،نفقه زوج و اطفال
قانون ـ فقه : در CL منحصر به مايحتاج اوليه زندگى نبوده بلکه به وضع زن و اطفال بستگى دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها