معنی و ترجمه کلمه necessary and sufficient به فارسی necessary and sufficient یعنی چه

necessary and sufficient


بازرگانى : لازم و کافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها