معنی و ترجمه کلمه necessities به فارسی necessities یعنی چه

necessities


ضروريات
بازرگانى : کالاهاى ضرورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها