معنی و ترجمه کلمه necessitousness به فارسی necessitousness یعنی چه

necessitousness


نيازمندى ،احتياج ،تنگدستى ،تهيدستى ،بيچارگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها