معنی و ترجمه کلمه neck cloth به فارسی neck cloth یعنی چه

neck cloth


دستمال گردن
علوم نظامى : کاشکول نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها