معنی و ترجمه کلمه neck necessity به فارسی neck necessity یعنی چه

neck necessity


گردن ،گردنه ،برزخ ،تنگه ،يخه ،يقه ،قسمت زيرين ،تاج ستون ،کاکوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها