معنی و ترجمه کلمه necking به فارسی necking یعنی چه

necking


تنگى مقطع ،گلو
عمران : باريک شدگى
معمارى : گلويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها