معنی و ترجمه کلمه necromimesis به فارسی necromimesis یعنی چه

necromimesis


روانشناسى : خود مرده انگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها