معنی و ترجمه کلمه necrose به فارسی necrose یعنی چه

necrose


غانقرايايى شدن ،غانقرايايى کردن ،فاسدشدن ،فاسد کردن پوسيدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها