معنی و ترجمه کلمه necrosis به فارسی necrosis یعنی چه

necrosis


مردن نسوج زنده ،فساد،بافت مردگى ،مردگى
روانشناسى : بافت مردگى
زيست شناسى : بافت مردگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها