معنی و ترجمه کلمه necrotic به فارسی necrotic یعنی چه

necrotic


دچار غانقرايايا فساداستخوان ،داراى بافت مرده يا استخوان فاسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها