معنی و ترجمه کلمه needfulness به فارسی needfulness یعنی چه

needfulness


لزوم ،بايستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها