معنی و ترجمه کلمه needle galvanometer به فارسی needle galvanometer یعنی چه

needle galvanometer


علوم مهندسى : گالوانومتر سوزنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها