معنی و ترجمه کلمه needle test of vicat به فارسی needle test of vicat یعنی چه

needle test of vicat


معمارى : ازمايش با سوزن ويکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها