معنی و ترجمه کلمه needle valve به فارسی needle valve یعنی چه

needle valve


علوم مهندسى : شير محفظه هاى پرفشار
عمران : شيرفلکه سوزنى
شيمى : شير سوزنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها