معنی و ترجمه کلمه needleful به فارسی needleful یعنی چه

needleful


نخى که يکبار درته سوزن ميکنند،يک سوزن نخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها