معنی و ترجمه کلمه needlessness به فارسی needlessness یعنی چه

needlessness


عدم لزوم ،بى مصرفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها