معنی و ترجمه کلمه neevertheless به فارسی neevertheless یعنی چه

neevertheless


باوجوداين ،بااين وصف ،معهذا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها