معنی و ترجمه کلمه negation به فارسی negation یعنی چه

negation


انکار، )=negative(منفى ،خنثى کردن ،منفى کردن ،نفى ،خنثى سازى
کامپيوتر : خنثى سازى
قانون ـ فقه : نفى
روانشناسى : نفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها