معنی و ترجمه کلمه negative acceleration به فارسی negative acceleration یعنی چه

negative acceleration


روانشناسى : شتاب منفى
علوم هوايى : شتاب منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها