معنی و ترجمه کلمه negative bending moment به فارسی negative bending moment یعنی چه

negative bending moment


معمارى : لنگر خمشى منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها