معنی و ترجمه کلمه negative correlation به فارسی negative correlation یعنی چه

negative correlation


همبستگى منفى
بازرگانى : همبستگى معکوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها