معنی و ترجمه کلمه negative externalities به فارسی negative externalities یعنی چه

negative externalities


زيانهاى خارجى
بازرگانى : پى امدهاى نامطلوب خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها