معنی و ترجمه کلمه negative feeder به فارسی negative feeder یعنی چه

negative feeder


الکترونيک : سيم تغذيه منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها