معنی و ترجمه کلمه negative movement reflex به فارسی negative movement reflex یعنی چه

negative movement reflex


روانشناسى : بازتاب گريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها