معنی و ترجمه کلمه negative peaking به فارسی negative peaking یعنی چه

negative peaking


الکترونيک : اوج دهندگى منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها