معنی و ترجمه کلمه negative photo plane به فارسی negative photo plane یعنی چه

negative photo plane


سطح افق شيشه عکس
علوم نظامى : افق شيشه عکاسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها