معنی و ترجمه کلمه negative pole به فارسی negative pole یعنی چه

negative pole


علوم مهندسى : قطب منفى
الکترونيک : قطب منفى مغناطيس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها