معنی و ترجمه کلمه negative practice به فارسی negative practice یعنی چه

negative practice


روانشناسى : تمرين منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها