معنی و ترجمه کلمه negative reward به فارسی negative reward یعنی چه

negative reward


روانشناسى : پاداش منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها