معنی و ترجمه کلمه negative skewness به فارسی negative skewness یعنی چه

negative skewness


چولگى منفى
بازرگانى : عدم قرينگى منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها