معنی و ترجمه کلمه negative tax plan به فارسی negative tax plan یعنی چه

negative tax plan


برنامه ماليات منفى
بازرگانى : طرح ماليات منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها