معنی و ترجمه کلمه negative tropism به فارسی negative tropism یعنی چه

negative tropism


روانشناسى : محرک گريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها