معنی و ترجمه کلمه negative به فارسی negative یعنی چه

negative


نخير،گزارش منفى ، )=negation(منفى ،خنثى کردن ،منفى کردن
قانون ـ فقه : رد يا تکذيب يا انکار کردن
روانشناسى : منفى
بازرگانى : معکوس
علوم نظامى : نسخه فيلم عکاسى يا شيشه عکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها