معنی و ترجمه کلمه negatively به فارسی negatively یعنی چه

negatively


بطور منفى ،منفى وار،وارونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها