معنی و ترجمه کلمه negativism به فارسی negativism یعنی چه

negativism


منفى گرايى ،منفى بافى
روانشناسى : منفى کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها