معنی و ترجمه کلمه negativity به فارسی negativity یعنی چه

negativity


حالت منفى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها