معنی و ترجمه کلمه neghgent به فارسی neghgent یعنی چه

neghgent


مسامحه کار،غفلت کار،سها انگارى ،اهمال کار،بى مبالات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها