معنی و ترجمه کلمه negligent به فارسی negligent یعنی چه

negligent


مسامحه کار،بى دقت ،فرو گذار،برناس
قانون ـ فقه : مسامحه کار،ناشى از بى مبالاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها