معنی و ترجمه کلمه negotiable papers به فارسی negotiable papers یعنی چه

negotiable papers


اوراق بهادار
قانون ـ فقه : اوراق قابل انتقال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها